Kr
Kripton

Preuzmite aplikaciju Kemija kako biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj36
Skupina periodnog sustavaVIIIA
Perioda periodnog sustava4
Masa83.798
Latinski nazivKrypton
Elektronski omotač atoma[Ar]3d10 4s2 4p6
Oksidacijsko stanje0, 1, 2