Au
ทองคำ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคมีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี:

เลขอะตอม79
หมู่IB
คาบ6
มวล196.96657
ชื่อละตินAurum
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe]4f14 5d10 6s
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5