Rn
เรดอน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคมีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี:

เลขอะตอม86
หมู่VIIIA
คาบ6
มวล222
ชื่อละตินRadon
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Hg]6p6
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 6