B
โบรอน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคมีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี:

เลขอะตอม5
หมู่IIIA
คาบ2
มวล10.811
ชื่อละตินBorium
การจัดเรียงอิเล็กตรอน1s2 2s2 2p
สถานะออกซิเดชัน-5, -1, 0, 1, 2, 3