Hs
Hassi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử108
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng270
Tên LatinhHassium
Cấu hình electron[Rn]5f14 6d6 7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 2, 3, 4, 5, 6, 8