Ho
Holmi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử67
Nhóm tuần hoànIIIA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng164.93031
Tên LatinhHolmium
Cấu hình electron[Xe]4f11 6s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3