Mn
Mangan

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử25
Nhóm tuần hoànVIIB
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng54.938046
Tên LatinhManganum
Cấu hình electron[Ar]3d5 4s2
Trạng thái ôxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7