No
Nobeli

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử102
Nhóm tuần hoànVIA
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng259
Tên LatinhNobelium
Cấu hình electron[Rn]5f14 7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 2, 3