Os
Osmi

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử76
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng190.23
Tên LatinhOsmium
Cấu hình electron[Xe]4f14 5d6 6s2
Trạng thái ôxy hóa-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8