Ti
Titan

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử22
Nhóm tuần hoànIVB
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng47.867
Tên LatinhTitanium
Cấu hình electron[Ar]3d2 4s2
Trạng thái ôxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4