Au
Vàng

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử79
Nhóm tuần hoànIB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng196.96657
Tên LatinhAurum
Cấu hình electron[Xe]4f14 5d10 6s
Trạng thái ôxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5