At
Astat

Preuzmite aplikaciju Kemija kako biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj85
Skupina periodnog sustavaVIIA
Perioda periodnog sustava6
Masa210
Latinski nazivAstatum
Elektronski omotač atoma[Hg]6p5
Oksidacijsko stanje-1, 0, 1, 3, 5, 7