Pb
Olovo

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj82
Skupina periodnog sustavaIVA
Perioda periodnog sustava6
Masa207.2
Latino imePlumbum
Elektronski omotač atoma[Hg]6p2
Oksidacijsko stanje-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4