Ra
Radij

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj88
Skupina periodnog sustavaIIA
Perioda periodnog sustava7
Masa226
Latino imeRadium
Elektronski omotač atoma[Rn]7s2
Oksidacijsko stanje0, 2