Ra
Radi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử88
Nhóm tuần hoànIIA
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng226
Tên LatinhRadium
Cấu hình electron[Rn]7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 2