Rn
Radon

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử86
Nhóm tuần hoànVIIIA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng222
Tên LatinhRadon
Cấu hình electron[Hg]6p6
Trạng thái ôxy hóa0, 2, 6