Tl
Talij

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj81
Skupina periodnog sustavaIIIA
Perioda periodnog sustava6
Masa204.3833
Latino imeThallium
Elektronski omotač atoma[Hg]6p
Oksidacijsko stanje-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3