Tl
Tali

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử81
Nhóm tuần hoànIIIA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng204.3833
Tên LatinhThallium
Cấu hình electron[Hg]6p
Trạng thái ôxy hóa-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3