Ac
Actini

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử89
Nhóm tuần hoànIIIB
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng227
Tên LatinhActinium
Cấu hình electron[Rn]6d7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 2, 3