Pb
Chì

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử82
Nhóm tuần hoànIVA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng207.2
Tên LatinhPlumbum
Cấu hình electron[Hg]6p2
Trạng thái ôxy hóa-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4