In
Indi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử49
Nhóm tuần hoànIIIA
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng114.818
Tên LatinhIndium
Cấu hình electron[Cd]5p
Trạng thái ôxy hóa-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3