Ir
Iridi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử77
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng192.217
Tên LatinhIridium
Cấu hình electron[Xe]4f14 5d7 6s2
Trạng thái ôxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9