Re
Rheni

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử75
Nhóm tuần hoànVIIB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng186.207
Tên LatinhRhenium
Cấu hình electron[Xe]4f14 5d5 6s2
Trạng thái ôxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7