Th
Thori

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử90
Nhóm tuần hoànIVB
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng232.03806
Tên LatinhThorium
Cấu hình electron[Rn]6d2 7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3, 4