Pt
Platin

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử78
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng195.084
Tên LatinhPlatinum
Cấu hình electron[Xe]4f14 5d9 6s
Trạng thái ôxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6