Db
Dubni

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử105
Nhóm tuần hoànVB
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng268
Tên LatinhDubnium
Cấu hình electron[Rn]5f14 6d3 7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 3, 4, 5