Nh
Nihoni

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử113
Nhóm tuần hoànIIIA
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng284
Tên LatinhNihonium
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Trạng thái ôxy hóa0