Te
Telua

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử52
Nhóm tuần hoànVIA
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng127.6
Tên LatinhTellurium
Cấu hình electron[Cd]5p4
Trạng thái ôxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6