Sn
ดีบุก

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคมีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี:

เลขอะตอม50
หมู่IVA
คาบ5
มวล118.71
ชื่อละตินStannum
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Cd]5p2
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4