Sn
Thiếc

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử50
Nhóm tuần hoànIVA
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng118.71
Tên LatinhStannum
Cấu hình electron[Cd]5p2
Trạng thái ôxy hóa-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4