Fe
เหล็ก

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคมีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี:

เลขอะตอม26
หมู่VIIIB
คาบ4
มวล55.845
ชื่อละตินFerrum
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar]3d6 4s2
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7