Hf
Hafni

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử72
Nhóm tuần hoànIVB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng178.49
Tên LatinhHafnium
Cấu hình electron[Xe]4f14 5d2 6s2
Trạng thái ôxy hóa-2, 0, 1, 2, 3, 4