Sm
Samari

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử62
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng150.36
Tên LatinhSamarium
Cấu hình electron[Xe]4f6 6s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3, 4