Ag
Bạc

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử47
Nhóm tuần hoànIB
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng107.8682
Tên LatinhArgentum
Cấu hình electron[Kr]4d10 5s
Trạng thái ôxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3