Cd
Cadmi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử48
Nhóm tuần hoànIIB
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng112.411
Tên LatinhCadmium
Cấu hình electron[Kr]4d10 5s2
Trạng thái ôxy hóa-2, 0, 1, 2