Ne
Neon

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử10
Nhóm tuần hoànVIIIA
Chu kỳ tuần hoàn2
Khối lượng20.1797
Tên LatinhNeon
Cấu hình electron1s2 2s2 2p6
Trạng thái ôxy hóa0