Pd
Paladi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử46
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng106.42
Tên LatinhPalladium
Cấu hình electron[Kr]4d10
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3, 4