Rh
Rhodi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử45
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng102.9055
Tên LatinhRhodium
Cấu hình electron[Kr]4d8 5s
Trạng thái ôxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6