Tm
Thuli

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử69
Nhóm tuần hoànVA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng168.9342
Tên LatinhThulium
Cấu hình electron[Xe]4f13 6s2
Trạng thái ôxy hóa0, 2, 3