V
Vanadi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử23
Nhóm tuần hoànVB
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng50.9415
Tên LatinhVanadium
Cấu hình electron[Ar]3d3 4s2
Trạng thái ôxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5