Cs
Xêzi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử55
Nhóm tuần hoànIA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng132.90546
Tên LatinhCaesium
Cấu hình electron[Xe]6s
Trạng thái ôxy hóa-1, 0, 1