Ne
นีออน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคมีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี:

เลขอะตอม10
หมู่VIIIA
คาบ2
มวล20.1797
ชื่อละตินNeon
การจัดเรียงอิเล็กตรอน1s2 2s2 2p6
สถานะออกซิเดชัน0