I
Jod

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj53
Skupina periodnog sustavaVIIA
Perioda periodnog sustava5
Masa126.90447
Latino imeIodum
Elektronski omotač atoma[Cd]5p5
Oksidacijsko stanje-1, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7