Li
Litij

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj3
Skupina periodnog sustavaIA
Perioda periodnog sustava2
Masa6.941
Latino imeLithium
Elektronski omotač atoma1s2 2s
Oksidacijsko stanje0, 1