Li
Liti

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử3
Nhóm tuần hoànIA
Chu kỳ tuần hoàn2
Khối lượng6.941
Tên LatinhLithium
Cấu hình electron1s2 2s
Trạng thái ôxy hóa0, 1