Cu
Đồng

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử29
Nhóm tuần hoànIB
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng63.546
Tên LatinhCuprum
Cấu hình electron[Ar]3d10 4s
Trạng thái ôxy hóa-2, 0, 1, 2, 3, 4