Cl
Clo

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử17
Nhóm tuần hoànVIIA
Chu kỳ tuần hoàn3
Khối lượng35.453
Tên LatinhChlorum
Cấu hình electron[Ne]3s2 3p5
Trạng thái ôxy hóa-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7