Er
Erbi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử68
Nhóm tuần hoànIVA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng167.259
Tên LatinhErbium
Cấu hình electron[Xe]4f12 6s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3