I
Iốt

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử53
Nhóm tuần hoànVIIA
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng126.90447
Tên LatinhIodum
Cấu hình electron[Cd]5p5
Trạng thái ôxy hóa-1, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7