Na
Natrij

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj11
Skupina periodnog sustavaIA
Perioda periodnog sustava3
Masa22.989769
Latino imeNatrium
Elektronski omotač atoma[Ne]3s
Oksidacijsko stanje0, 1